Om gården

Gården har länge varit en experimentsverkstad för nya idéer. Från en tidig ekologisk inriktning med KRAV-certifiering 1989, uppfödning av de första eko-grisarna på 90-talet, nygbygnad av luftiga lösdriftsstallar för nötköttsproduktion till dagens gräsuppfödda nötköttsproduktion. 


Filmer om gården: